Normativa Bàsica de Participació

Normativa Bàsica de Participació

Aquesta normativa ha estat elaborada pel Comissionat del Torneig Casteller, un ens format per un grup de persones que vetllen perquè, any rere any, se celebri l’esmentat torneig en un clima d’amistat, entesa i coneixença.

És l’entitat responsable de l’assegurança esportiva dels jugadors participants del Torneig. Per aquest motiu, s’estableix el nombre de 18 jugadors de camp com a màxim per cadascun dels 48 equips/colla. La resta d’inscrits passen a ser la seva “afició”. D’aquesta manera s’allibera jurídicament la colla organitzadora vetllant, alhora, per les bones pràctiques que són part inseparable de l’essència del Torneig. El Comissionat del Torneig Casteller vetlla per tal que puguin participar el màxim de colles castelleres obrint l’esdeveniment a les colles que volen guanyar el premi màxim de l’esdeveniment que és el Premi a la Millor Afició.

L’organització proporciona camp per jugar, un lloc on dormir i els àpats de dissabte a la nit, esmorzar i dinar de diumenge. L’organització no es fa responsable de cap acció incívica o que malmeti tant el nom del Torneig Casteller, com el del Comissionat del Torneig Casteller, com el de la seva colla organitzadora o la seva ciutat; tampoc es fa responsable de qualsevol dany a una tercera persona, empresa o entitat aliena o afina al Torneig.

S’estableixen les Colles de Mèrit que no entraran a cap sorteig perquè queden admeses per aquest motiu; ho són la colla organitzadora de l’any en curs i les dues anteriors, les guanyadores de la competició esportiva de les últimes tres edicions, les guanyadores del Premi de Joc Net de les últimes tres edicions i les guanyadores del Premi a la Millor Afició de les últimes tres edicions .

Requisits de les colles castelleres per participar:

  1. Estar inscrits a la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
  2. Haver realitzat més de deu actuacions castelleres pures (amb 3 colles participants i 3 rondes de castells i 1 pilar) des del cap de setmana de Sant Josep (al març) al cap de setmana de Sant Martí (al novembre) l’any abans de la celebració del Torneig Casteller.
  3. Estar dins l’àmbit administratiu regulat per la Generalitat de Catalunya. Per les colles que no ho estiguin s’estableix una quota de 4 colles les quals es triaran mitjançant un sorteig inicial, si escau.

Normes bàsiques per a poder disputar la competició esportiva:

  1. Inscriure un mínim d’11 jugadores i jugadors de camp majors d’edat.
  2. Tots els equips han de ser mixtos. Han de tenir ambdós sexes (homes i dones) representats al camp. La manca d’un dels sexes al camp comportarà que l’equip en qüestió jugarà amb no més de 4 persones al camp.
  3. Fer prevaler el sentit comú, el companyerisme i l’esportivitat tant en als terrenys de joc com a fora d’aquests. En aquest sentit, el fet d’expressar violència, ja sigui física com verbalment, suposa una falta greu i pot comportar la pèrdua de 3 punts o l’expulsió del Torneig no només de la jugadora o jugador sinó de l’equip a qui representa.
  4. Les lesions que es puguin produir són responsabilitat de cadascú i la colla organitzadora no tindrà cap més deure sobre aquestes que el trasllat de la persona accidentada al punt sanitari de socors que indiqui l’assegurança esportiva, la qual actuarà de garant i pagador de les atencions que se li practiquin.
  5. La normativa de joc està basada amb la que estableix oficialment la Federació Catalana de Futbol Sala.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *